EGEA AB är ett svenskt ingenjörsföretag med sin bakgrund inom marin- och industriell teknik. 

Med innovativa lösningar har EGEA AB lyckats lösa problemet med tillväxten av svavelväte på ett mycket miljövänligt sätt. Lösningen som enbart använder luft och el blir helt miljöeutral och bidrar till en bättre närmiljö i avloppssystem. Längre hållbarhet i den tekniska anläggningen och mindre utsläpp av N2 från slamanläggningarna ger stor vinst för de driftsansvariga och för den yttre miljön.

Bolaget bildades 2010 med målet att skapa förutsättningar för att reducera uppkomsten av svavelväte, med hjälp av egenutvecklad teknik.

EGEAs lösning patenterades 2008.

Företaget är beläget i Kungsbacka i Hallands län, strax söder om Göteborg.