Med EGEAs lösning tas möjligheten bort för bakterierna att verka i en syrefattig miljö.

De svavelväte-producerande bakterierna frodas på alla ytor i brunnen under vätskenivån, liksom i vattenytan. Vi vet att den syrefattiga miljön måste förändras. Stora mängder luft blandas in i avloppsvattnet med en ejektorpump, och vattnet återförs ovanför vattenytan och skapar på så sätt dessutom en mekanisk ”omrörning”.

Den anaeroba miljön störs på 2 sätt, dels genom en mekanisk slitning genom turbulensen och dels genom att vattnet innehåller stora mängder luft som syrebärare.

 

Vi siktar på att lufta brunnens vätskevolym genom EGEAs system 1-1,5 gånger, innan det luftrika vattnet pumpas vidare.

 

 

EGEAs lösning ger positiv effekt dels i den lokala närmiljön, och dels i avloppsnätet nedströms

- Ingen odör

- Säkrare arbetsmiljö

- Ingen hantering av kemikalier

- Ingen lokal korrosion i pumphuset

- Ingen korrosion i betongledningarna

- Minskat behov av luftningsbassänger